Fysiotherapie op school

Op de basisschool leren kinderen veel nieuwe vaardigheden. Om deze vaardigheden te beheersen is voldoende motoriek nodig. Wanneer er problemen in de motorische ontwikkeling zijn kan een kinderfysiotherapeut hierbij helpen. De huidige ontwikkeling binnen het passend onderwijs brengt een diversiteit aan uitdagingen met zich mee voor scholen, ouders en leerlingen. Passend onderwijs is hulp die zo nabij mogelijk gegeven wordt.

In onze visie past daar ook kinderfysiotherapie binnen de schoolgrenzen bij. Behandeling vindt plaats op de plek waar de hulpvraag is. Dit zorgt voor betere aansluiting op de pedagogische en motorische omgeving. Er is makkelijk en direct overleg met de IB’er en leerkracht. Kinderen missen minder lestijd, omdat zij direct op school gezien worden.

Hoe gaat het in zijn werk? U kunt uw kind zelf aanmelden wanneer u vragen heeft over de motorische ontwikkeling, of de leerkracht kan aangegeven dat uw kind moeite heeft met de motorische taken op school en u adviseren om contact met de praktijk voor kinderfysiotherapie op te nemen. De eerste keer gaat u samen met uw kind voor een intake naar de praktijk. Daar vindt een uitgebreide screening en onderzoek plaats. Mocht uw kind in aanmerking komen voor kinderfysiotherapie kan er een afspraak gemaakt worden voor het behandelen op school. Mocht u de voorkeur hebben dat de behandeling in de praktijk plaatsvindt, kunt u dat aangeven.

Op het kompas is er elke woensdag kinderfysiotherapie in de gymzaal of andere ruimte van de school. Let op: contact hierover verloopt altijd via de praktijk.