Fysiotherapie voor het oudere kind

Rond deze leeftijd krijgt uw kind steeds meer rollen op zich. Zo krijgen zij taken in huis, huiswerk voor school en worden vriendjes en vriendinnetjes steeds belangrijker. In deze rollen als familielid, leerling en maatje, willen ze hun beste beentje voor kunnen zetten. Wanneer dit niet lukt door problemen met motorische vaardigheden, kan dit een negatief gevolg hebben op het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind. Ze zijn zich hier namelijk ontzettend bewust van en willen vooral niet ¨anders¨ zijn. Door middel van kinderfysiotherapie krijgt het kind ondersteuning en worden de motorische moeilijkheden aangepakt. Dit heeft een positief effect op de houding en motoriek, maar ook op het complete welzijn.

 

Intake

Bij het eerste consult luister wordt er naar de hulpvraag de ouder geluisterd, maar zeker ook naar het kind. Dit kan uiteenlopende problematiek omvatten, zoals houdingsproblemen, hoofdpijnklachten, sportblessures, schrijfproblemen of moeite met fietsen of rennen. Wanneer de hulpvraag helder is, worden er nog een aantal observaties en motorische- en zintuigelijke testen uitgevoerd.

 

Onderzoek

Het onderzoek is gericht op het welbevinden van uw kind. We onderzoeken de bewegelijkheid van de gewrichten, functionele spierkracht in het lichaam, conditie of de motorische ontwikkeling. Ook wordt eventueel het handschrift en het visuele- en motorische programma getest.

 

Samenspraak

Samen met ouders stellen wij een behandelplan op en gaan aan het werk met uw kind. Dit gaat altijd in samenspraak en zo nodig met andere disciplines. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een podoloog, osteopaat of kinderdiëtiste. De kinderdiëtiste zit ook onder hetzelfde dak bij De Wit. Zo kunt u op één adres voor beide terecht en is de samenwerking extra eenvoudig.

 

Behandeling

De behandeling is gericht op het oefenen van motorische vaardigheden, hierdoor krijgt uw kind meer zelfvertrouwen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Aansluitend geven wij tips voor oefeningen omtrent sport en spel.

 

Let op: Praktijk fysiotherapie de Wit heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Kinderen tot 18 jaar krijgen altijd 18 behandelingen uit de basisverzekering, dit gaat niet ten koste van het eigen risico.