Zorgverzekering en tarieven

Voor fysiotherapie heeft u geen doorverwijzing nodig. Het is wel verstandig om van tevoren na te gaan of uw zorgverzekeringspakket behandeling vergoedt. Fysiotherapie zit niet in het basispakket maar wel in diverse aanvullende zorgverzekeringen. In het polisblad dat u afgelopen januari van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen, staat of u fysiotherapie vergoed krijgt. Let op: kinderen tot 18 jaar zijn wel via het basispakket verzekerd.

Fysiotherapie de Wit heeft overeenkomsten afgesloten met nagenoeg alle bekende zorgverzekeraars. Wij declareren rechtstreeks bij deze zorgverzekeraars. Onze cliënten hoeven daardoor in het algemeen niet zelf de nota te betalen.

Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn is middels onderstaande link te zien welke behandeltarieven wij hanteren.

Klik hier voor de behandeltarieven

Privacy

Fysiotherapie de Wit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Wit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

U kunt hier de privacy policy lezen