Fysiotherapie voor peuters & kleuters

In de peutertijd worden veel motorische vaardigheden ontwikkeld: lopen, rennen, springen, klimmen, klauteren en knutselen. Dit kost veel energie, coördinatie en kracht! Wanneer uw kind moeite heeft met deze vaardigheden kan er sprake zijn van een vertraagde ontwikkeling. Dit kan ook van invloed zijn tijdens de kleutertijd, als het zelfbeeld een grotere rol gaat spelen en een kind niet goed mee kan komen. Hier kan een kinderfysiotherapeut hulp bij bieden.

 

Intake

In het eerste gesprek, bespreken we uitvoerig de hulpvraag. Heeft uw kind bijvoorbeeld moeite met lopen, rennen of springen en komt hij daardoor niet goed mee met de gymlessen? Of is uw kind juist onvoorzichtig en ziet hij gevaren niet aankomen? Signaleert u moeilijkheden met knutselen, puzzelen of schrijfoefeningen? Samen bespreken we uitvoerig de hulpvraag en wat de kinderfysiotherapeut voor uw kind kan betekenen.

 

Onderzoek

Het onderzoek is gericht op het welbevinden van uw kind. De bewegelijkheid van de gewrichten, functionele spierkracht in het lichaam, conditie of de motorische ontwikkeling worden goed onderzocht. De kinderfysiotherapeut beoordeelt ook het handschrift en test het visuele- en motorische programma.

 

Samenspraak

Samen met de ouders maken wij een behandelplan op en gaan als een team aan het werk met uw kind. Dit gaat altijd in samenspraak en hulp met uw als ouder en zo nodig met andere disciplines. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kinderarts, podoloog, osteopaat en kinderdiëtiste. De kinderdiëtiste ook onder hetzelfde dak bij De Wit. Zo kunt u op één adres voor beide terecht en is de samenwerking extra eenvoudig.

 

Behandeling

Bij de behandeling van peuters en kleuters staat het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling centraal. Dit behandelen we samen door middel (speel)oefeningen. Deze oefeningen hebben betrekking tot motorisch spel en stimuleren de motorische ontwikkeling. Zo maken we de oefeningen leuk!

 

Let op: Praktijk fysiotherapie de Wit heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Kinderen tot 18 jaar krijgen altijd 18 behandelingen uit de basisverzekering, dit gaat niet ten koste van het eigen risico.