Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar)

  • Motorische ontwikkelingsproblemen
  • Voorkeurshouding
  • Orthopedie/sportklachten
  • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
  • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
  • Prikkelverwerking
  • Onverklaarbare klachten
  • Neurologie

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving.

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling.

Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

Fysiotherapie voor baby’s

Fysiotherapie voor peuters en kleuters

Fysiotherapie voor het oudere kind

Fysiotherapie op school