Fysiotherapie voor baby’s

In de eerste 2 jaar maken baby’s enorme vooruitgangen in zowel de groei als de motoriek. Kinderfysiotherapie kan nodig zijn wanneer uw baby na de geboorte onrustig blijft, veel huilt of erg last van darmkrampjes heeft. Vermoedt u een motorische achterstand, zoals het nog niet kunnen omrollen, kruipen, staan of lopen? Of ziet u een afgeplat hoofdje (door voorkeurshouding) bij uw baby? Hier kan een kinderfysiotherapeut uitstekend bij helpen.

 

Intake / onderzoek

De intake vindt bij u thuis plaats. Het draait hier vooral om elkaar te leren kennen en de hulpvraag duidelijk te krijgen. Vervolgens nog onderzoek aan de hand van observaties en motorische testen.

 

Afplattingen en voorkeurshoudingen

Heeft uw kind een afplatting en/of voorkeurshouding? Ook hier kunnen we u goed bij helpen. We maken een schedelmeting (plagiocephalometrie-meting) om de mate van de afplatting te bepalen en de voortgang te meten. Wees gerust, dit is niet pijnlijk!

 

Samenspraak

De kinderfysiotherapeut geeft persoonlijke tips en adviezen waar u meteen mee aan de slag kunt. Samen oefenen we bijvoorbeeld hoe u uw baby het beste kunt vasthouden en aankleden, maar bekijken we ook de babyslaapkamer, stand van de box en het speelgoed.

 

De behandeling

Bij de behandeling van baby’s staat het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling centraal. Welke wordt toegepast, is afhankelijk van de hulpvraag. Ouders spelen hierin natuurlijk een belangrijke rol, aangezien de baby zelf nog geen oefeningen kan doen.

Let op: Praktijk fysiotherapie de Wit heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Kinderen tot 18 jaar krijgen altijd 18 behandelingen uit de basisverzekering, dit gaat niet ten koste van het eigen risico.